Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 276 limeryki.

J.T. (limeryk)
Pe­wien gbur daw­ny sportowiec
Po rep­re­zen­tacji wdowiec
Strze­lił samobója
Ta­ka z niego knuja
Pod­PI­Suje się fachowiec... 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 1 czerwca 2012, 10:47

Spot­kał się He­rak­lit z Ze­nonem z Elei,
aby po­roz­ma­wiać o teodycei...
Filozofowie
wy­pili zdrowie,
a je­den – po­lewając – rzekł: pan­ta rhei

limeryk
zebrał 17 fiszek • 7 maja 2012, 20:26
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 18:42PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

dzisiaj, 18:39PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Mam miłość w małym [...]

dzisiaj, 18:07zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Mam miłość w małym [...]

dzisiaj, 16:36E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 15:21Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

dzisiaj, 15:19truman sko­men­to­wał tek­st kantylenka

dzisiaj, 15:15PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Życie to plaża nud­nych [...]

dzisiaj, 15:13PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Y

dzisiaj, 15:03Spruta sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]