Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 276 limeryki.

Pe­wien li­cealis­ta z Białegostoku
Zap­ragnął ka­techet­ki rozkroku
Grając na for­te­pianie skerca
Zstąpił do jej serca
Stamtąd pew­ne­go zmro­ku wstąpił do ra­ju jej kroku 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 19 stycznia 2018, 13:09

Pe­wien starzec w miej­sco­wości Kup
Zbierał forsę na złotą trumnę i grób
Dieńgów nie wpłacał Rydzykowi
Ani Owsiakowi
Ob­ro­bili go na wnuczka jak w USA z tra­wy ma grób 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 16 stycznia 2018, 07:57

O pew­nym zna­nym księdzu z Barcelony
Mówi­li Żyd i skąpiec pierniczony
On zaś w duchu islamista
Ta­ki był artysta
W Alham­brze i Huel­wie miał sześcioro dzieci i dwie żony 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 16 stycznia 2018, 07:56

Pew­na le­niwa żona z Władysławowa
Była w al­ko­wie nie kontaktowa
Iż męża małżeństwo
Pra­wie męczeństwo
Na szczęście co nie chciała żona chętnie dała teściowa. 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 16 stycznia 2018, 07:55

wiszę,
jedną reką się trzymam
może spadnę i ko­niec ale nie pot­ra­fię się puścić.
porażka,
a jed­nak życie wciąż wyg­ry­wa ja­ko priory­tet,
nie wol­no marzyć, i tyle 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 29 grudnia 2017, 18:28

Pe­wien maj­ster klep­ka z Zakopanego
Zasłynął z pa­ten­tu odlecianego
Do współżycia na Giewoncie
Przys­po­sobił prącie
Ta­ka mnie naszła we­na od me­nu pasztetowego 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 22 listopada 2017, 16:14

Bo Ty ta­ka jesteś
Ta­ka wrażliwa
Ta­ka biedna
Tak nie wolno
Wol­no być każdym
Ale nie wolno
Nie wol­no być słabym. 

limeryk • 21 października 2017, 16:00

Pe­wien wo­lon­ta­riusz z Fran­kfur­tu nad rzeką Men
Zaczął ko­lej­ny dob­re­go żni­wa dzień
Zbiera miłości co porzucone
Bra­kiem roz­koszy umęczone
Dziś świeżej wdo­wie nie poz­wo­li za­pisać się w tren

Kierow­ca auto­busów z Ka­towic Ligoty
Hur­tem roz­dziewiczał li­ceal­ne cnoty
Czy­nił to [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 4 fiszki • 11 października 2017, 12:39

Ze swo­jego okopu
wyśpiewam ci dziś rano
kil­ka mo­lowych dźwięków.
W podzięce ukłonię się
swo­jej le­wej nodze
za to, że zer­wała się
tak prędko.
Myśli nie rozplączę,
nie pos­przątam.
Niech ta­pirują się sa­me.
Trą i ocierają
gu­biąc mój sens. 

limeryk dnia z 30 sierpnia 2017 roku
zebrał 16 fiszek • 26 sierpnia 2017, 11:52

ROZŚWIET­LIĆ PONIEDZIAŁEK

Uducho­wiona geodet­ka w Żyw­cu Sporyszu
Me­dyto­wała o kar­dy­nale Dziwiszu
Wspięła się hędo­go na Grojec
Tam krzyczała jes­tem mołojec
Po lek­turze to Kaf­ki czy po haszyszu

W Niem­czech gdzieś pod Kolonią
Dziew­czę piep­rznięte starą harmonią
Pragnęło popa
Jak ciota [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 21 sierpnia 2017, 11:19
Aktywność

dzisiaj, 18:42PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

dzisiaj, 18:39PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Mam miłość w małym [...]

dzisiaj, 18:07zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Mam miłość w małym [...]

dzisiaj, 16:36E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 15:21Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

dzisiaj, 15:19truman sko­men­to­wał tek­st kantylenka

dzisiaj, 15:15PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Plaża nud­nych ludzi

dzisiaj, 15:13PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Y

dzisiaj, 15:03Spruta sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]