Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 211 limeryków.

Tu­taj spoczy­wa Fe­lek z War­sza­wy Ochoty
Co wy­wiódł z Bo­goty dwie cnoty
Praw­da nie ja­kieś kalumnie
Kochał je w trumnie
Fe­lek umarł szczęśli­wy w objęciach obu na suchoty 

limeryk • dzisiaj, 06:56

Oj­ciec Ta­deusz po­leciał do Toronto
Dwudzies­tosześciocyf­ro­we głosi konto
Pieniążki od Po­lonusów spłyną
Jak fi­nał spółki z dziewczyną
Wielu weźmie akon­to i prze­leje na konto 

limeryk
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 07:42

Pe­wien kras­nal pod wsią Walichnowy
Dmuchaw­cem smy­rał wo­rek mosznowy
Tak spraw­nie nim władał
Że pochadał
Kuśkę w twar­dość jak mar­mur pomnikowy 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 22 kwietnia 2017, 14:26

Jes­tem czar­na jak noc mar­na... spo­wita zgorzkniałą obe­jet­noscia, teore­tyczna nie- mi­los­cia, zab­ra­na gdzies w dal gdzie wszys­tkiego jest zal...ja tu nie umiem ja te­go nie ro­zumiem jak zyc.. ?kiedy imie ja­kie znam [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 marca 2017, 18:48

Ból w brzuchu rozpiera
ale to ser­ce które opadło
a ja go trzy­mam na jed­nym włosku 

limeryk • 31 stycznia 2017, 12:47

Two­je ser­ce za­miera
Nie trze­pocze jak mo­tyle skrzydła
Umiera

Ot­wierasz swe usta
Chcesz krzyknąć naj­mocniej na świecie
Cisza

A to tyl­ko
Uto­piona ciem­ność two­jego pus­te­go życia
Świta 

limeryk
zebrał 6 fiszek • 16 grudnia 2016, 23:09

Pew­na ra­dioma­ryj­na z Ja­worzna Jelenia
Ro­gi przyp­ra­wiała lecz od niechcenia
Bo nap­rawdę nie chciała
Co zro­bić miała
Sko­ro co dwie li­ce pot­rze­bowała wychędożenia 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 3 grudnia 2016, 12:08

Pe­wien pas­tor hu­syc­ki z Kalnej
Był mis­trzem miłości analnej
Prze­ciw­ni mu ewangelicy
W swo­jej kaplicy
Głosi­li tra­dycyjną miłość w po­zyc­ji horyzontalnej 

limeryk
zebrał 5 fiszek • 24 listopada 2016, 10:35

Pew­na czar­no­mar­szo­kodo­wa z Biernej
Miała sut­ka ster­cz długości miernej
Klęła więc męska brać
Jak tu sut­ka ssać
Bo ssa­nie w kocha­niu ma znacze­nie niewymierne 

limeryk
zebrał 4 fiszki • 22 listopada 2016, 12:22

Je­den ta­ki ezo­poez­jo­feel z Berety
Nasłuchał się o wnętrzu kobiety
I ofiaro­wywał jej liryki
Za­miast limeryki
Bo wnętrze wnętrzem i chędożenia tyl­ko chce stety 

limeryk
zebrał 21 fiszek • 18 listopada 2016, 11:02
Aktywność

dzisiaj, 18:20Pankreator sko­men­to­wał tek­st Zrozumienie siebie, świata i [...]

dzisiaj, 17:33Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:27natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st o po­ran­kuwtor­ko­wo po An­tku

dzisiaj, 17:23Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st paździerza które­go pro­wadzi trze­cia [...]

dzisiaj, 17:20Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wdech.  

dzisiaj, 17:15natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st o po­ran­kuwtor­ko­wo po An­tku

dzisiaj, 17:10natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st kamienie wołać będą

dzisiaj, 17:03natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st o po­ran­kuwtor­ko­wo po An­tku

dzisiaj, 16:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Licytacja

dzisiaj, 16:46giulietka sko­men­to­wał tek­st niebieski at­ra­ment