Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 226 limeryki.

UŚMIE­CHNIJ SIĘ CHO­CIAŻ W P:OPIĄTEK

Ok­rutnie fran­co­wata Wiet­namka z Sajgonu
Da­wała mężowi od wiel­kiego dzwonu
Wte­dy był na ta­kim szwongu
Że as­pi­rował do Wietkongu
Pi­sał też li­ryki o szar­lotkach bez krzty cynamonu

Trzy [...] — czytaj całość

limeryk • dzisiaj, 14:58

Pe­wien gej ko­pidołek z Jeny
Ko­pulo­wał cmen­tarne hieny
Ata­kował zwłaszcza w nocy
Szczególnie o północy
Cmen­tarz ko­pidołek można by też na­pisać i treny 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 11 lipca 2017, 22:51

Pe­wien ze­zowa­ty gej w Lucernie
Spudłował raz tak felernie
Nie wce­lowaw­szy w pupę
Ze wsty­du padł trupem
Osąd społeczności tęczo­wej - po­karał się do wi­ny niewspółmiernie 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2017, 09:35

Z To­runia wpadł Ta­deusz do Paczkowa
Z nu­mera­mi kąt ra­dia - cwa­na głowa
Przy kaw­ce prze­lewów nie skąpią
Wier­ni o czym z pompą
Do­nosi Ko­ziołek Ma­tołek z dro­gi do Pacanowa 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:27

Pew­ne­go ak­ty­wistę ko­munis­tyczne­go z Phan Mun Dzon
Ob­darzyła afek­tem pionier­ka Kwan Wan Dzon
Naj­bar­dziej lu­bił gdy klękała
I sior­piąc ssała
Wte­dy na me­lodię reg­gae śpiewał a la la la la long ciong ciong ciong 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:27

Trzy si­we już kaczki z gniaz­da pod Paczkowem
Zgwałciły gaw­ro­na pod Otmuchowem
Per­wersyj­nie oral­nie analnie
I tak feralnie
Że zro­biły mu rzeszo­to z kiszki stolcowej 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:25

Pe­wien Ra­bin z Tel Awiwu
Nie mógł wyjść z podziwu
Gdy ro­biła je­go Salcie
Księdzu lo­da w Warcie
Aj waj aj waj to­ra nie prze­widu­je ta­kiego privu 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:24

Gdzieś w sadzaw­ce pod Paczkowem
Kaw­ka wy­ciup­ciaw­szy krowę
Jaś tak zaczął rozprawkę
Smacznie pijąc kawkę
No i li­mery­ka śmie­sznych zbe­reźnych wersów pięć gotowe 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:22

Mod­lił się chorąży z mias­ta Łomży
Pa­nie Boże gdy­bym nie zdążył
Bo miłość tak ufająca
I zaw­sze do końca
Niech żad­na z nich nie będzie w ciąży 

limeryk
zebrał 4 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:21

MARZENIE

Stamtąd gdzie Ko­cierz Moszczanicki
Ta co potłukła so­bie c*ycki
Gdy z taką wiarą mast**urbowała
Że Kościół z po­sad wyrwała
I dziś w se­mina­riach stu­diują blond kleryczki 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:10JaJo sko­men­to­wał tek­st Wiesz po co oni [...]

dzisiaj, 18:01JaJo sko­men­to­wał tek­st Ludzkość to my, czy [...]

dzisiaj, 17:28Veroni sko­men­to­wał tek­st czasem nie możesz się [...]

dzisiaj, 17:28LenaK sko­men­to­wał tek­st czasem nie możesz się [...]

dzisiaj, 17:26lizzie sko­men­to­wał tek­st czasem nie możesz się [...]

dzisiaj, 17:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wiesz po co oni [...]

dzisiaj, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

dzisiaj, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzkość to my, czy [...]

dzisiaj, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

dzisiaj, 16:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Mam ochotę... zam­knąć oczy [...]