Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 264 limeryki.

Marzyła przed urną o wójcie z Radziechów
O przy­rodzieniu po sa­miuśki Miechów
I o ko­lej­kach doń dziewek
Od Wiep­rza do Kle­wek
Chętnych zaz­na­nia nieza­pom­nianej roz­koszy grzechu 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 21 października 2018, 12:19

Pe­wien pol­ski nsuczyczy­ciel w Pod­go­ricy
Da­wał lek­cje roz­koszy wpierw dziewi­cy
Nie dość że była chętną
To też pojętną
Wnet ciałem wy­wijała niczym kształtność cyrylicy 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 września 2018, 14:51

Los rzu­cił księcia z baj­ki na Radziechowy-Wieprz
W co nie uwie­rzył żaden tu­tej­szy wiep­rz ni jeż
A on całował księżniczki do życia budził
Wizją kon­korda­towe­go ślu­bu łudził
Wianek po wian­ku na grochu ziar­nku roz­dziewiczył je 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 6 września 2018, 08:35

Jed­ne­go ra­zy dziew­czę w Rab­ce Zdrój
Ześwi­rowało że nap­rawdę ład­ny c.uj
Bujnęło się w łysych psach
Że szach i mat
Aniołowi stróżowi za­dał le­lek kozodój 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2018, 08:32

Pew­na je­dynaczka z miej­sco­wości Gębor
Za­miast czy­tać poez­ji splendor
W szał fochów wpadała
Dziadków wkurzała
Bab­cia do tra­dyc­ji wróciła spuszczając bacho­rowi wpier.ol 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2018, 08:27

Gdzieś w Pol­sce w Sta­rej Rzepce
Bab­cia Ja­ga piw­sko chłepce
Przes­trze­nią bez zębów
Pełną marzeń kłębów
A na przyczepkę jur­ny dziadek by jeszcze 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 6 września 2018, 08:24

Czwar­te­go września we wsi Jeleśnia
Pe­wien pra­wiczek w kro­ku spleśniał
Od nad­miaru mrocznych snów
W których brakło wdów
Zaś czter­naste­go września padła fes­tung Września 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2018, 08:20

Pe­wien cny pit­bull z Twardorzeczki
Go­tował się do yorków cieczki
Żeby szyb­ciej było potem
Pod­kop już pod płotem
Start a na me­cie zak­leszczon z yorką dog niemiecki 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2018, 07:53

Pew­na dziewo­ja w Międzyborzu
Biegła jak ją Bóg stworzył
Cyc­ki miała szpetne
Jak­by wielodzietne
Alem pier­dyknął li­mery­ka alem zahitorzył 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 6 września 2018, 07:49

Czte­ry pro­fesor­ki z Górnej Grupy
Uwiel­biały po­cie­szać trupy
Wyczy­niały z tru­pem cuda
Na­wet co umarł na udar
Nie je­den więc wstał i włożył zmar­twychwsta­nia buty 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 1 września 2018, 14:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]