Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 217 limeryków.

Pew­na pra­coho­liczka z Chłopów
Już cza­su nie miała dać chłopu
Ten wnet się zreflektował
I zawyrokował
Już w in­nej kro­ku od świ­tu i po zmroku 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2017, 14:33

Pe­wien ra­bin w czes­kim Mis­tku - Frydku,
Żeby książe pan nań nie mówił - Żydku.
Wy­myślił coś co go rozsławia,
Fi­lozofów wieki zastanawia.
Spy­tał - czyż ru­ra, to nie ko­bieta wielok­rotne­go użytku!? 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2017, 13:05

Marzyła w mod­litwie dziew­czy­na z Radziechów,
O szczy­towa­niu od Biel­ska Białej po Miechów.
Bóg wysłuchał mod­litw z troską
I zesłał jej rozkosz,
Na­wet jeśli ze skok­wbocznością, to zas­trzegł - bez grzechu. 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 6 maja 2017, 13:53

Młodziuteńka adep­tka poez­ji z Biłgoraja
O wier­sze py­tała kry­tyka pa­na Maja
Po­wie­dział jej ge­nialną herezję
W wer­sach idzie nie o poezję
Z wier­szem jak z każdym człowiekiem - mu­si mieć jaja 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 4 maja 2017, 11:35

Ok­rutnie fran­co­wata Wiet­namka z Sajgonu
Da­wała mężowi od wiel­kiego dzwonu
Wte­dy był na ta­kim szwongu
Że as­pi­rował do wietkongu
A na­wet pi­sał li­ryki o szar­lotkach bez krzty cynamonu 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 26 kwietnia 2017, 14:11

Tu­taj spoczy­wa Fe­lek z War­sza­wy Ochoty
Co wy­wiódł z Bo­goty dwie cnoty
Praw­da nie ja­kieś kalumnie
Kochał je w trumnie
Fe­lek umarł szczęśli­wy w objęciach obu na suchoty 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 25 kwietnia 2017, 06:56

Oj­ciec Ta­deusz po­leciał do Toronto
Dwudzies­tosześciocyf­ro­we głosi konto
Pieniążki od Po­lonusów spłyną
Jak fi­nał spółki z dziewczyną
Wielu weźmie akon­to i prze­leje na konto 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 24 kwietnia 2017, 07:42

Pe­wien kras­nal pod wsią Walichnowy
Dmuchaw­cem smy­rał wo­rek mosznowy
Tak spraw­nie nim władał
Że pochadał
Kuśkę w twar­dość jak mar­mur pomnikowy 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 22 kwietnia 2017, 14:26

Jes­tem czar­na jak noc mar­na... spo­wita zgorzkniałą obe­jet­noscia, teore­tyczna nie- mi­los­cia, zab­ra­na gdzies w dal gdzie wszys­tkiego jest zal...ja tu nie umiem ja te­go nie ro­zumiem jak zyc.. ?kiedy imie ja­kie znam [...] — czytaj całość

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 marca 2017, 18:48

sa­mot­ność to jest
kiedy żyjesz do lus­tra (w łazience


baz­groły na pa­pie­rze toaletowym
ry-
my

na­wet szy­by plują
parą)  

limeryk
zebrał 2 fiszki • 24 lutego 2017, 23:43
Aktywność

dzisiaj, 22:52dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:51Żółty wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:50dark smurf sko­men­to­wał tek­st zawsze

dzisiaj, 22:47adamantine sko­men­to­wał tek­st Związek nie kończy się [...]

dzisiaj, 22:44Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:41Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:41Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 22:39nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 22:33adamantine sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

dzisiaj, 22:29Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera