Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 225 limeryki.

Pe­wien ze­zowa­ty gej w Lucernie
Spudłował raz tak felernie
Nie wce­lowaw­szy w pupę
Ze wsty­du padł trupem
Osąd społeczności tęczo­wej - po­karał się do wi­ny niewspółmiernie 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2017, 09:35

Z To­runia wpadł Ta­deusz do Paczkowa
Z nu­mera­mi kąt ra­dia - cwa­na głowa
Przy kaw­ce prze­lewów nie skąpią
Wier­ni o czym z pompą
Do­nosi Ko­ziołek Ma­tołek z dro­gi do Pacanowa 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:27

Pew­ne­go ak­ty­wistę ko­munis­tyczne­go z Phan Mun Dzon
Ob­darzyła afek­tem pionier­ka Kwan Wan Dzon
Naj­bar­dziej lu­bił gdy klękała
I sior­piąc ssała
Wte­dy na me­lodię reg­gae śpiewał a la la la la long ciong ciong ciong 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:27

Trzy si­we już kaczki z gniaz­da pod Paczkowem
Zgwałciły gaw­ro­na pod Otmuchowem
Per­wersyj­nie oral­nie analnie
I tak feralnie
Że zro­biły mu rzeszo­to z kiszki stolcowej 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:25

Pe­wien Ra­bin z Tel Awiwu
Nie mógł wyjść z podziwu
Gdy ro­biła je­go Salcie
Księdzu lo­da w Warcie
Aj waj aj waj to­ra nie prze­widu­je ta­kiego privu 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:24

Gdzieś w sadzaw­ce pod Paczkowem
Kaw­ka wy­ciup­ciaw­szy krowę
Jaś tak zaczął rozprawkę
Smacznie pijąc kawkę
No i li­mery­ka śmie­sznych zbe­reźnych wersów pięć gotowe 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:22

Mod­lił się chorąży z mias­ta Łomży
Pa­nie Boże gdy­bym nie zdążył
Bo miłość tak ufająca
I zaw­sze do końca
Niech żad­na z nich nie będzie w ciąży 

limeryk
zebrał 4 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:21

MARZENIE

Stamtąd gdzie Ko­cierz Moszczanicki
Ta co potłukła so­bie c*ycki
Gdy z taką wiarą mast**urbowała
Że Kościół z po­sad wyrwała
I dziś w se­mina­riach stu­diują blond kleryczki 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:19

Pew­na pra­coho­liczka z Chłopów
Już cza­su nie miała dać chłopu
Ten wnet się zreflektował
I zawyrokował
Już w in­nej kro­ku od świ­tu i po zmroku 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2017, 14:33

Pe­wien ra­bin w czes­kim Mis­tku - Frydku,
Żeby książe pan nań nie mówił - Żydku.
Wy­myślił coś co go rozsławia,
Fi­lozofów wieki zastanawia.
Spy­tał - czyż ru­ra, to nie ko­bieta wielok­rotne­go użytku!? 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2017, 13:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Na lep­sze

dzisiaj, 10:17nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Są gra­nice, których bliźnim [...]

dzisiaj, 10:03nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czasami tra­fiamy strzałą w [...]

dzisiaj, 09:51Cris sko­men­to­wał tek­st ukłon w stronę la­ta

dzisiaj, 09:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Słabość do ludzi jest [...]

dzisiaj, 09:00eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 08:27natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Światełko na mok­radłach

dzisiaj, 07:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Miłość kocha praw­dzi­wie. Poez­ja uda­je [...]

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Poezję gwałci się piórem.  

dzisiaj, 07:16JaiTy sko­men­to­wał tek­st Światełko na mok­radłach