Nowe limeryki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane li­mery­ki — zgromadziliśmy 239 limeryki.

Czte­ry rozwódki z Korbielowa
Łapały wi­kare­go za słowa
Gdy głosił kazania
I pod­czas czuwania
W od­we­cie jeździł na sta­re pan­ny do Jordanowa 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 12 lutego 2018, 13:14

Tam gdzie w Ka­towi­cach zaczy­na się Brynów
Na­miętnie ścis­kało czte­rech bernardynów
Czte­ry le­wac­kie feministki
Tudzież eko aktywistki
Wieść niesie że dwu­nas­tu ber­nardynów nie zastąpi dwóch murzynów 

limeryk • 12 lutego 2018, 13:13

Kom­so­molec do kras­narmiej­ki z Kronsztadu
Żen­szczi­na ja haczu tiebia od zadu
Ga­wariu tiebia kra­sawi­ca jasno
Na­da byt oczień ciasno
Ta­ka miłość to na pew­no nie z piose­nek Sha­de Adu 

limeryk • 12 lutego 2018, 13:12

Pe­wien li­cealis­ta z Białegostoku
Zap­ragnął ka­techet­ki rozkroku
Grając na for­te­pianie skerca
Zstąpił do jej serca
Stamtąd pew­ne­go zmro­ku wstąpił do ra­ju jej kroku 

limeryk • 19 stycznia 2018, 12:09

Pe­wien starzec w miej­sco­wości Kup
Zbierał forsę na złotą trumnę i grób
Dieńgów nie wpłacał Rydzykowi
Ani Owsiakowi
Ob­ro­bili go na wnuczka jak w USA z tra­wy ma grób 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 16 stycznia 2018, 06:57

O pew­nym zna­nym księdzu z Barcelony
Mówi­li Żyd i skąpiec pierniczony
On zaś w duchu islamista
Ta­ki był artysta
W Alham­brze i Huel­wie miał sześcioro dzieci i dwie żony 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 16 stycznia 2018, 06:56

Pew­na le­niwa żona z Władysławowa
Była w al­ko­wie nie kontaktowa
Iż męża małżeństwo
Pra­wie męczeństwo
Na szczęście co nie chciała żona chętnie dała teściowa. 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 16 stycznia 2018, 06:55

wiszę,
jedną reką się trzymam
może spadnę i ko­niec ale nie pot­ra­fię się puścić.
porażka,
a jed­nak życie wciąż wyg­ry­wa ja­ko priory­tet,
nie wol­no marzyć, i tyle 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 29 grudnia 2017, 17:28

Pe­wien maj­ster klep­ka z Zakopanego
Zasłynął z pa­ten­tu odlecianego
Do współżycia na Giewoncie
Przys­po­sobił prącie
Ta­ka mnie naszła we­na od me­nu pasztetowego 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 22 listopada 2017, 15:14

Bo Ty ta­ka jesteś
Ta­ka wrażliwa
Ta­ka biedna
Tak nie wolno
Wol­no być każdym
Ale nie wolno
Nie wol­no być słabym. 

limeryk • 21 października 2017, 14:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 03:55yestem sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 03:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 02:05Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 01:23Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Do wszys­tkiego w życiu [...]

dzisiaj, 01:11D.K. do­dał no­wy tek­st Do wszys­tkiego w życiu [...]

dzisiaj, 00:25Logos do­dał no­wy tek­st Przemieniłeś siebie w życiu, [...]

dzisiaj, 00:18Logos do­dał no­wy tek­st Są dwie me­tody, al­bo [...]

dzisiaj, 00:15IKON sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 23:45M44G do­dał no­wy tek­st Konstruktywna kłótnia kluczem do [...]

wczoraj, 23:32M44G sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi